JHJJHJH
Pencarian
KALENDERSelamat datang di Perpustakaan Digital STMIK Parna Raya

KumpulanArtikel/Skripsi dan Thesis Mahasiswa/i STMIK Parna Raya


==========================================================================================

ARTIKEL TERBARU :

Strata Satu :

Alfian Lengkong,0905608020266,Dosen Pembimbing Cynthia Rumengan, S.Kom dan Rosdiana Simbolon, SE, M.SI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Althur Tangirangan,-,Dosen Pembimbing Ramson Turnip, SSi dan Henry F. Aritonang, S.Si, M.Si
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrey Tumiwa,-,Dosen Pembimbing -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hertz Wehantouw,-,Dosen Pembimbing Abdul L. Tasman dan Tonny D. Laloan)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUDI KURNIA BOGAR,-,Dosen Pembimbing Boy Sandy Simanjuntak dan Rosdiana Simbolon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thesis / S2 :
Alfonsko Robert Tunitutus,02138899999
Dosen Pembimbing : Prof.Arthur Tumimbang, Dr, Sity Rukmana, Alfian Rumbayan ,SKOM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

===================================================================

Artikel Sebelumnya

Marien Barik,-
Dosen Pembimbing : Ir.H.Sirait, MT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thesis / S2 :
Alfonsko Robert Tunitutus,02138899999
Dosen Pembimbing : Prof.Arthur Tumimbang, Dr, Sity Rukmana, Alfian Rumbayan ,SKOM